Послови Зоохигијене поверени су Јавно комуналном предузећу „Комуналац“ Кула, Уговором који је закључен 19.09.2012. године.
Радна јединица Зоохигијена и Прихватилиште „Шапица“ смештени су на адреси Индустријска зона ББ, на парцели бр. 8896 у насељеном месту Кула.
Послови Зоохигијене су:
– Хватање и збрињавање животиња (паса и мачака). Поред тога, напуштеним и изгубљеним животињама пружа се сва неопходна ветеринарска нега и смештај. Обављају се послови у оквиру карантина. Лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене, напуштене и изгубљене животиње.
– Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака,
– Нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду и уништавање отпада животињског порекла.
Зоохигијена обавља и радове на прихватилишту, као што су: кошење ужег и ширег подручја око прихватилишта, дезинсекција (третирање против крпеља) и дезинфекција све опреме и возила у прихватилишту.
У оквиру комплекса Зоохигијенске службе и прихватилишта постоји: простор за смештај напуштених животиња, управна зграда са пријемном канцеларијом за странке, службеном канцеларијом, одељењем за пријем и хигијену паса и хируршка амбуланта.
Радна јединица Зоохигијена свакодневно по налогу комуналне инспекције, као и по позиву грађана обилази приоритетне локације – подручјa око вртића, основних и средњих школа, државних установа, паркова, шеталишта, али и друга проблематична подручја.
Руководилац РЈ Зоохигијена је Слободан Бедичин.
Контакт маил адреса: zoohigijena@komunalackula.rs